fbpx

Fiske

Lögdeälven

Lögdeälven – ett ställe att upptäcka Du har gjort ett bra val för fiske och vandring när du besöker Lögdeälven! Älven är nämligen en av få outbyggda skogsälvar i Sverige och anses vara bland de mest värdefulla ur geovetenskapligt perspektiv. Ravinlandskap, meanderbågar och olika former av terrasser gör Lögdeälven unik. Älven är en skogsälv och …

Lögdeälven Läs mer »

Öreälven

Rogivande miljö och svårslaget fiske För den naturintresserade erbjuder Öreälvens dalgång många fina miljöer. Längs hela sträckan finns utmärkta fiskesträckor och iordningställda platser för rast och fika. Leden passerar förbi Tallbergsbroarna och genom naturreservatet Hummelholms slåtterängar, där det finns övernattningsstuga och fina grillplatser. https://www.fiskeochfritid.se/wp-content/uploads/2021/08/film-ig_1x1.mp4